Kontakty

Ředitel

Statutární zástupce ředitele

Zástupce ředitele

Ekonomka školy

Personalistka

Výchovná poradkyně

Metodik prevence

Učitelé 1.stupně

Učitelé 2.stupně

Učitelé 1. a 2.stupně

Asistent/ka pedagoga

Vedoucí vychovatelka ŠD

Vychovatelka ŠD

Vedoucí školní jídelny

Kuchařka

Školník

Uklízečka