Kontakty

Ředitel

Statutární zástupce ředitele

Zástupce ředitele

Ekonomka školy

Personalistka

Výchovná poradkyně - IVP a PP

Školní metodik prevence pro I. a II. stupeň

Speciální pedagog

Sociální pedagog

Poradenství na I. stupni

Učitelé 1.stupně

Učitelé 2.stupně

Učitelé 1. a 2.stupně

Asistent/ka pedagoga

Vedoucí vychovatelka ŠD

Vychovatelka ŠD

Vedoucí školní jídelny

Kuchařka

Školník

Uklízečka

Kariérové poradenství

Preventivní programy školy