Kontakty

Ředitel

Statutární zástupce ředitele

Zástupce ředitele

Ekonomka školy

Personalistka

Výchovná poradkyně - IVP a PP

Školní metodik prevence I. stupeň;

Učitelé 1.stupně

Učitelé 2.stupně

Učitelé 1. a 2.stupně

Asistent/ka pedagoga

Vedoucí vychovatelka ŠD

Vychovatelka ŠD

Vedoucí školní jídelny

Kuchařka

Školník

Uklízečka

Kariérové poradenství

Domovník

Školní metodik prevence pro II. stupeň

Preventivní programy školy

Poradenství na I. stupni