Výměna s italským Ugiatte Trevano

Od školního roku 2013 / 2014 naše škola aktivně spolupracuje se školou z městečka Ugiatte Trevano na severu Itálie. Jedná se o výměnná setkání žáků obou škol, v každém roce se uskuteční dvě setkání, jedno v Itálie a jedno v České republice. Výhody takovéto mezinárodní spolupráce jsou jednoznačné : žáci se zapojují do různých školních i mimoškolních aktivit, komunikují výhradně v angličtině, čímž dále dochází k rozvoji jazykových dovedností. 

Všichni žáci jsou v čase návštěvy ubytování v rodinách.

Pestrý program zahrnuje sportovní aktivity, výuku italštiny, různé druhy soutěží, tvorbu prezentací ale také prohlídku města Ugiatte Trevano nebo výlety k nedalekému jezeru Como a samozřejmě do Milána, hlavního města oblasti Lombardie.

Do této výměny s italskou školou bývají zapojeni žáci 6. ročníků.