O nás

Trocha historie...

Základní škola Stříbrnická poprvé přivítala nové žáky v září roku 1982. Tenkrát do této nové školy v ulici Lidových milicí na nově postaveném sídlišti Stříbrníky přišlo téměř tisíc žáků. Paměťníkům se jistě vybaví hned několik originálních věcí :

V první polovině 90. let minulého století škola pořádala několik let za sebou ve své tělocvičně plesy. Pěvecký sbor Stříbrníček slavil ve své době velké úspěchy. Nadstandardní byly i přátelské vztahy se školou v dánském Fuglebergu, které umožnily desítkám žáků školy poznat prostředí evropského školství dlouho před očekávaným vstupem ČR do Evropské unie. 

Od té doby škola připravila na život pěknou řádku žáků. Mnozí z nich jsou úspěšní lékaři, právníci, učitelé, sportovci nebo špičkoví odborníci ve svém oboru.  Mezi bývalé absolventy patří i dnes velmi známý fotbalový reprezentant, operní pěvec, hudebník Severočeské filharmonie, mistr světa v moderním tanci a mnozí další.

Od roku 1995 byla / je škola zařazena do seznamu škol s rozšířenou výukou cizích jazyků.

 

Nedávná minulost ...

V roce 2008 jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže o desetidenní cestu lodí z Berlína do Prahy. Žáky vytvořené video zaujalo porotu a výhra byla pro nás velkým překvapením. O této cestě plné zajímavých návštěv, lidí, soutěží a dalších událostí si můžete více přečíst na stránce speciálně věnované této cestě.

Od roku 2009 se naše škola opakovaně vrací do Velké Británie, kam jezdíme na poznávací zájezdy.

Mezi lety 2010-2012 jsme aktivně participovali v mezinárodním projektu Comenius spolu se školami z Polska a Španělska. Tato zkušenost nás v dalších letech přivedla k další mezinárodní spolupráci nad tématem lidských práv v projektu Erasmus plus. I zde jsme spolupracovali se školou z Polska, dále pak to byla škola z Francie, Španělska a Finska.

Úspěchy školy jsme zaznamenali také v oboru filmové tvorby. Naše dvě účasti (2010 a 2015) v soutěži "Videopohlednice z našeho města" organizovaná pod záštitou Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska v Praze zaznamenaly dva výtečné úspěchy - 1. a 2. místo. Ceny jsme přebírali z rukou ministryně školství na ministerstvu školství v Praze.

Velkým úspěchem také bylo vítězství našich basketbalistek v roce 2015 na soutěži MČR v basketbale. O jediný bod jsme překonali školu ze Strakonic.

 

Žhavá současnost ...

Naše škola se aktivně zapojuje do mezinárodních výměnných setkání. Nedávno skončil projekt s dánským Fjerritslev, se kterým jsme spolupracovali řadu let. Nyní již sedm let (od r. 2013) probíhá spolupráce se školou v italském Ugiatte Trevano, kam naši žáci pravidelně jezdí na návštěvu a kde se svými italskými spolužáky pracují na různých (jazykových) aktivitách, navštěvují významná místa. Tito také pravidelně jezdí do našeho města, kde probíhají podobné aktivity.

Dále spolupracujeme se školou v německém Chemnitz.

 

Vybavení školy

Veškeré třídy naší školy jsou vybaveny multimediální technikou s připojením k internetu. Ve škole disponujeme také dvěma učebnami pro výuku informatiky s celkovým počtem 25 počítačů. Ve dvou moderních tělocvičnách probíhá výuka tělesné výchovy, na školním pozemku máme také dvě hřiště a běžeckou tartanovou dráhu. 25m dlouhý bazén slouží nejen žákům naší školy, ale také dalším školám z Ústí nad Labem. Čerstvě opravená učebna fyziky a chemie poskytuje dobré zázemí fyzikálním a chemickým pokusům. V současné době (2020) pracujeme na vybudování učebny pod širým nebem na pozemku školy.