Šablony 3

Publikováno: 1.9. 2021 Autor(ka): Jakub Ševcovic

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Název operačního/dotačního programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název a číslo prioritní osy: Šablony III (výzva pro méně rozvinuté regiony)

Název projektu:  „Šablony 3 Stříbrnická“

Cíl projektu: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Personální podpora - ŠKOLNÍ ASISTENTI, podpora volnočasových aktivit žáků - KLUBY, PROJEKTOVÉ DNY VE VÝUCE, SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PP, DOUČOVÁNÍ žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání v ZŠ

Přiložené soubory ke stažení