Šablony 2

Publikováno: 21.9.2020 Autor(ka): Martin Lukaščík

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Název operačního/dotačního programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název a číslo prioritní osy: Šablony II (výzva pro méně rozvinuté regiony)

Název projektu:  „Šablony 2 Stříbrnická“

Cíl projektu: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Personální podpora v ZŠ a ŠD, podpora volnočasových aktivit žáků, projektové dny ve škole i mimo školu, další vzdělávání PP, karierní poradenství žákům a nadaným žákům, podpora využití ICT ve vzdělávání v ZŠ