Rozvoj esenciálních myšlenkových dovedností v demokratické společnosti

Publikováno: 17.9.2020 Autor(ka): Martin Lukaščík

Tvorba, implementace a testování didaktických materiálů

Datum zahájení : 1.ledna 2020

Datum ukončení : 31.prosince 2022

Anotace projektu : Hlavním obsahem a cílem projektu je tvorba, implementace a testování didatkických materiálů (vzdělávacích modulů s metodikou) rozvíjející metakognici žáka v souvislosti s rozvojem (i) porozumění čtenému, schopnosti (ii) řešit problémy a (iii) občanské gramotnosti prostřednictvím tutorování a následné autonomní tvorby učitelů evaluované technikou akčního výzkumu.