Rekonstrukce odborných učeben

Publikováno: 27.8.2020 Autor(ka): Martin Lukaščík

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání zejména v přírodovědných oborech a pracovních činnostech. Odborné učebny fyziky a pracovních činností projdou celkovou modernizací, zvýší se úroveň vybavenosti nejmodernějšími výukovými pomůckami, zlepší se podmínky osvětlení na úroveň dnešních hygienických požadavků a dojde k nutným stavebním úpravám pro vytvoření komfortního prostředí pro výuku ...

 

Stanovisko ŘO IROP k povinné publicitě příjemců na webových stránkách

Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004313

Datum realizace: září 2020 - leden 2021

 

Stručný popis:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání zejména v přírodovědných oborech a pracovních činnostech v Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace. Odborné učebny fyziky a pracovních činností projdou celkovou modernizací, zvýší se úroveň vybavenosti nejmodernějšími výukovými pomůckami, zlepší se podmínky osvětlení na úroveň dnešních hygienických požadavků a dojde k nutným stavebním úpravám pro vytvoření komfortního prostředí pro výuku. Součástí projektu je též bezbariérovost, zejména u vstupu do školy. Vytvoříme přírodní učebnu v zahradě školy.

 

 Cíl:

Cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce učeben zajistit zvýšení kvality vzdělávání a rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a kompetencí zejména v přírodovědných oborech a pracovních činnostech. 

 

Cíle bude dosaženo:

- celkovou modernizací odborných učeben fyziky a pracovních činností s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků zejména v přírodovědných oborech a pracovních činnostech, vytvořením učebny v přírodě

- zvýšením úrovně vybavení odborných učeben fyziky a pracovních činností nejmodernějšími výukovými pomůckami pro badatelsky a činnostně orientovanou výuku a uplatnění nových forem a metod výuky

- zlepšením podmínek pro výuku v odborných učebnách - zlepšení podmínek osvětlení na úroveň dnešních hygienických a technických požadavků

- provedením stavebních úprav k zajištění bezbariérového řešení u hlavního vchodu a WC v pavilonu C za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

 

Výsledky:

V důsledku realizace projektu očekáváme tyto pozitivní změny ve výuce a uplatnění absolventů:

- zajištění moderních odborných učeben pro přírodovědné obory a pracovní činnosti, které umožní badatelsky orientovanou  a činnostní výuku

- komfortní prostředí pro pedagogy odborných předmětů při výuce (efektivní řízení výuky, moderní IT vybavení a výukové pomůcky)

- uplatňování nových forem a metody výuky s využitím moderního a kvalitního vybavení učeben,

- zvýšení klíčových kompetencí a znalostí žáků zejména v přírodovědných oborech a pracovních činnostech, předpoklad vyšší úspěšnosti v přijímacím řízení na SŠ

- bezbariérové WC a nakloněná rovina u hlavního vchodu otevírá možnost návštěvy přízemní části pavilonu B a C naší školy zájemcům bez bariér

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Přiložené soubory ke stažení