Rozvrh hodin

  1. h. 2. h. 3. h. 4. h. 5h. 6.h. 7. h. 8. h.
Pondělí Z M Nj TV Aj D    
Úterý M Čj CH FY   VV
Středa Aj Čj Nj M Z TV    
Čtvrtek Čj M INF FY Aj VO    
Pátek CH Čj M HV Aj