Rozvrh hodin

  1. h. 2. h. 3. h. 4. h. 5h. 6.h. 7. h. 8. h.
Pondělí Z Nj HV M FY CH    
Úterý M Inf Čj VO Aj   VV
Středa Čj TV M Aj D    
Čtvrtek Čj Aj M FY TV Z    
Pátek Aj Nj M Čj CH