Kroužky školy

Vážení zákonní zástupci,

pro závazné přihlášení do školního kroužku/doučování vyplňte online formulář, který bude přístupný k doplnění do 17. 9. 2023 do 18:00 hodin.  Na základě online registrace budou žáci zařazeni do školního kroužku/doučování. V případě zvýšeného zájmu o konkrétní školní kroužek/doučování rozhoduje pořadí online registrace, případně osobní rozhodnutí vedoucího příslušného školního kroužku/doučování. Školní kroužky/doučování jsou přednostně určeny pro žáky, kteří v uvedený den nenavštěvují školní družinu.

Školní kroužky/doučování budou zahájeny podle příslušného časového rozpisu v týdnu od 2. 10. 2023. Platby za školní kroužek/doučování budou strženy z ePeněženky žáka na základě skutečných seznamů přihlášených žáků v měsíčních intervalech od 2. 10. 2023 (300,-Kč/měsíc – bez ohledu na počet zvolených školních kroužků/doučování).

Vedoucí kroužku/doučování sdělí žákům podrobnější informace (např. místo a čas setkání apod.).

Přihláška - kroužky/doučování