Naši žáci na návštěvě Parlamentu ČR

Naši žáci na návštěvě Parlamentu ČR

Publikováno: 28.11.2023 Autor(ka): Tereza Herbstová

Stane se někdo z našich osmáků poslancem, nebo alespoň zastupitelem obce? O tom se v budoucnosti teprve rozhodne. Minimálně inspirací pro možnou politickou kariéru mohla být 20 žákům třídy 8.C návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 23.11.2023, a to pod záštitou pana starosty obvodu Severní Terasa Jaroslava Šimanovského.

Ten nás dokonce přišel pozdravit na parkoviště u hypermarketu Albert, odkud jsme ve 13:00 do Prahy vyjeli. Společně s námi cestovalo ještě 26 žáků ZŠ Mírová se svými pedagogy. Po asi hodinu a půl dlouhé cestě jsme dorazili na Malou Stranu, kde se obě komory našeho parlamentu nacházejí. Nejdříve vedly naše kroky do Paláce Smiřických, ve kterém je informační centrum. Tam na nás již čekala paní Eva Fialová, poslankyně za Ústí n.L., se svým asistentem. Mile nás přivítala a sdělila nám program exkurze. Jako první jsme zhlédli video o historii a fungování Parlamentu ČR. Poté jsme se přesunuli do Thunovského paláce, ve kterém se nachází spousta místností a chodeb. Viděli jsme například tiskové středisko, kde se poslanci a poslankyně setkávají s novináři, nebo nás zaujaly kopie významných listin naší historie (například Zlaté buly sicilské). Zlatým hřebem naší exkurze však byla návštěva jednacího sálu poslanecké sněmovny. Připadala nám sice trochu menší, než jak ji známe z televize, okouzlila nás ale krásnou výzdobou. Žákům se asi nejvíce líbilo, že mohli usednout do poslaneckých lavic, dokonce si mohli vyzkoušet, jaké to je u řečnických pultů. V té chvíli se cítili velmi důležitě. Paní poslankyně nám zde také podrobně vysvětlila, jak probíhají zasedání sněmovny a jak se hlasuje pomocí hlasovacího zařízení. Naše osmáky to zaujalo natolik, že se jim ani nechtělo místnost opustit. Okolo páté odpoledne jsme však už museli Prahu opustit a vyrazit zpátky do Ústí.

Tato akce se velmi vydařila a jak nám paní poslankyně Fialová slíbila, mohla by se podobná exkurze uskutečnit i v dalších letech. Doufáme, že žáci a žákyně 8.C využijí informace z parlamentu nejen v hodinách dějepisu a výchovy k občanství, ale i ve svém životě. Snad to alespoň někoho přiměje zajímat se o věci veřejné a vstoupit do politického dění v ČR.

 

Mgr. Jaroslav Šindler, Mgr. Radek Hofman