Aktuální školní rok

Školní vyučování

1. pololetí 4. září 2023 - 31. ledna 2024
2. pololetí 1. února 2024 - 28. června 2024

 

Pedagogické rady

4. září 2023 10:00 úvodní
9. října 2023 14:10 mimořádná
20. listopadu 2023 14:10 čtvrtletní
22. ledna 2024 14:10 1. pololetí
1. dubna 2024 14:10 čtvrtletní
19. června 2024 14:10 2. pololetí
28. června 2024 10:00 závěrečná

Provozní porady

pondělí 14:05

 

Třídní schůzky v řádném termínu

4. září 2023 pouze 1. třídy
7. září 2023 společná
7. prosince 2023 společná
18. dubna 2024 společná
1. stupeň od 17:45, 2. stupeň od 17:15

Společné schůzky se konají v kmenové třídě.

V případě potřeby další schůzky i v jiném termínu.

 

Třídní důvěrníci

17. dubna 2024 od 17:30 ve sborovně školy

 

Prázdniny

Ředitelské volno 29. září 2023
Podzimní 26. října - 27. října 2023
Vánoční 23. prosince 2022 - 2. ledna 2024
Pololetní 2. února 2024
Jarní 4. března 2024 - 10. března 2024
Velikonoční 28. března 2024
Letní 29. června 2024 - 1. září 2024

 

Zápis do prvních tříd, den otevřených dveří

9. dubna 2024  13:00 - 18:00