Základní informace

V souladu s § 164 a 166 zákona č.561/2004Sb., (školský zákon), v platném znění, § 5 vyhlášky MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a dle přílohy č. 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb.,v platném znění, se určuje finanční limit potravin dle věkové skupiny strávníků.

                                 Ceny oběda platné od 1. 9. 2022

Věkové skupiny finanční limit
strávníci 7 - 10 let 26,-- Kč / na oběd
strávníci 11 - 14 let 28,-- Kč / oběd
strávníci 15 a více let 29,-- Kč / oběd

            Do jednotlivých skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle věkových skupin. V případě onemocnění strávníka lze vydat první den nemoci oběd do přenosných nádob. Po dobu nemoci není nárok na stravování ve školní jídelně. V době nepřítomnosti, z jakéhokoliv důvodu, je povinností stránvíka obědy vždy odhlásit. V případě zájmu o stravování v době nepřítomnosti žáka, bude cena oběda zahrnovat plné náklady na přípravu oběda. 

 

Úhrada stravného

  • bankovním převodem na účet školní jídelny (Česká spořitelna)

číslo účtu: 35 – 882 258 379/ 0800

Rodiče vyplní přihlášku ke stravování (přihlášku je možné vyzvednout v jídelně nebo stáhnout z webových stránek školy) a následně odevzdají do školní jídelny. Platbu mohou provádět trvalým příkazem (měsíčně, čtvrtletně) nebo jednorázovým příkazem měsíčně.

Částka by měla být vždy uhrazena nejdéle k 25. dni na měsíc následující. Vždy musí být uveden variabilní symbol (evidenční číslo žáka). U sourozenců musí být příkaz zaveden na každé dítě samostatně. Po doručení částky stravného bude mít strávník automaticky obědy přihlášené na následující období.

 

Každý strávník si musí zakoupit čip, který platí po celou dobu školní docházky. Tento čip se stává majetkem strávníka. Při ztrátě nebo znehodnocení si musí strávník zakoupit čip nový. Současná cena čipu je 115,-Kč. Následující cena stanovená výrobcem je 121,-Kč .

Každý strávník má své konto, a pokud je na kontě dostatečná hotovost, je možné obědy objednat telefonicky, e-mailem nebo přes internet:

Telefon: 472 775 535, e-mail: jidelna@zsstribrnicka.cz, internet: www.strava.cz

 

Prodej obědů

      V době prázdnin nebo ředitelského volna se obědy neprodávají (pouze před zahájením nového školního roku). Nákup obědů na nový měsíc lze uskutečnit již měsíc předem.

Obědy je možné platit pouze převodem na účet školy.

 

Odhlášení obědů

Odhlášení obědů lze provést nejlépe na webu www.strava.cz (případně v mobilní aplikaci), telefonicky (záznamník), případně na e-mail jídelny do 6:30 hod. na týž den. Peníze za odhlášené obědy zůstávají strávníkovi na kontě a při dalším zakoupení obědů v hotovosti budou odečteny.  Telefon: 472 775 535,  e-mail: jidelna@zsstribrnicka.cz

            Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada. Obědy na svátky, prázdniny a ředitelské volno jsou automaticky odhlášeny. Při placení bankovním převodem bude vyúčtování prováděno 1x ročně po uplynutí školního roku vždy nejpozději do 20. 7. Přeplatky se převádějí do nového školního roku. Obědy jsou automaticky objednány od nového školního roku. Na vyžádání lze přeplatek vyplatit nebo vrátit na účet. Po ukončení školní docházky na naší škole se stravné vrací na účet plátce.

 

Objednávání, odhlašování, výběr obědů přes internet

Ve školní jídelně obdržíte číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy přes internet. Zároveň obdržíte uživatelské jméno a heslo. Přihlašovací údaje budou vydány pouze zákonným zástupcům.

Od následujícího dne po registraci v jídelně lze objednávat i odhlašovat na adrese: www.strava.cz

Pokud na kontě strávníka není dostatečný kredit, není možné objednávání stravy přes internet. Po doručení platby bude mít strávník automaticky přihlášen oběd č. 1 na následné období. Objednávání obědu č. 2 je možné tři pracovní dny předem (např. v pondělí na čtvrtek). Oběd č. 2 bude uvařen pouze při objednávce nejméně 20 porcí, nejvíce 200 porcí.

Obědy také můžete objednávat, odhlašovat případně kontrolovat stav konta či odběr obědů pomocí mobilní aplikace pro váš telefon. Návod, jak na to, najdete zde.

 

Výdej obědů

Zákonný zástupce (1.den nemoci) 11:35 - 11:45 hod.
Bývalí zaměstnanci  11:35 - 11:45 hod.
Žáci, zaměstnanci  11:45 - 14:00 hod.