O družině

Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.

Vedoucí vychovatelka školní družiny : Ivana Polášková (polaskova@zsstribrnicka.cz)

Kontakt na školní družinu : + 420 723513359

 

Děti jsou ve školní družině rozděleni podle tříd do následujících oddělení:

Kdo Koho
Ivana Polášková I. oddělení 
Marcela Michalková II. oddělení 
Lenka Žemličková III. oddělení 
Lucie Štíchová IV. oddělení 
Lenka Bundová V. oddělení 
Kateřina Umanová VI. oddělení 
Jitka Trýznová VII. oddělení 

Přihlášení žáka do ŠD : 

Do školní družiny mohou být přihlášeni jen žáci 1. - 3.tříd. Přednost mají žáci 1. a 2. ročníků.

 

Způsob přihlášení do ŠD :

Vyplnění přihlášky do ŠD a zaplacení poplatku. Výše poplatku je stanovena na 300 Kč / měsíc.

 

Důležité upozornění !

Přihláška je platná pro daný školní rok a v novém školním roce je nutné vyplnit přihlášku novou.

 

Odchod žáka ze ŠD :

  • Děti ze ŠD odcházejí nejdříve v 15:00 hod. 
  • Výjimečně žák odchází ze ŠD ve 13:30 hod. - kroužek, lékař.

 

Odhlášení žáka ze ŠD :

Vyplněním odhlášky ze školní družiny - najdete na přihlášce :-)