ZŠ Stříbrnická spolupracuje s digitální laboratoří DIGILAB

ZŠ Stříbrnická spolupracuje s digitální laboratoří DIGILAB

Publikováno: 8.4.2024 Autor(ka): Adéla Zapadlová

   V průběhu druhého pololetí tohoto školního roku navštěvují žáci 2. stupně naší školy digitální laboratoře, které vznikly ve spolupráci s ICUK, Ústeckým krajem a Fakultou strojního inženýrství UJEP.  Cílem projektu je seznámit žáky (ale nejen je) s digitalizací a aditivní technologií 3D tisku.  

   Žáci navštívili několik stanovišť, která byla zaměřena na elektronické laboratoře, 3D a VR dílny a polytechnické dílny.   

   V elektronických laboratořích žáci ovládali robotická autíčka i štíra a opici. S notnou dávkou trpělivosti a přesnosti se snažili převážet kostičky a stavět věž. Dále si vyzkoušeli programování mocro:bitů a následné hraní jednoduché hry. Také měli možnost zhlédnout a prakticky využít cobota.   

   V “prostoru” virtuální reality žáci navštívili jadernou elektrárnu, sluneční soustavu či krevní oběh. Měli na výběr z mnoha možností. Virtuální realita byla jednou z nejoblíbenějších aktivit ?. Při ukázce různých typů 3D tiskáren se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí, které nám 3D tisk nabízí. Zjistili také, která tiskárna je přesnější, která rychlejší atd.. Na naší škole již 3D tisk v běžných hodinách informatiky využíváme. 

    V polytechnické dílně měli žáci možnost vyrobit si vlastní jmenovku doplněnou jednoduchým obrázkem na CNC čtyřosé frézce. 

Do této chvíle DIGILAB navštívily třídy 6. A,B, 7.C,D, 8.A a 9.C.