Základní provozní pravidla od 18.11.2020

Publikováno: 16.11.2020 Autor(ka): Michal Ševcovic

Od 18.11.2020 je stanovena povinnost mít zakrytý nos a ústa (např. rouška, respirátor, ochranný štít apod.) ve všech prostorách budovy školy (např. vstup do školy, pohyb po společných chodbách, čekání ve frontě na oběd apod.)

 

Použití ochranných prostředků dýchacích cest je povinné během celé výuky, včetně pobytu ve školní družině až do odvolání.

 

Ochranné prostředky dýchacích cest je možné odložit v těchto situacích :

  1. při pobytu mimo budovu školy při dodržení 2 m rozestupů
  2. při konzumaci jídla nebo pití

 

Dozorující osoby při vstupu do školy a školní družiny zajistí :

  1. při vstupu do budovy školy mají všechny osoby zakrytý nos a ústa
  2. dozorující zaměstnanci u hlavního vstupu do školy nedovolí cizím osobám, které čekají na děti po vyučování, vstup do budovy školy
  3. dozorující zaměstnanci u vstupu do školní družiny umožní cizím osobám vstup pouze do určeného prostoru školní budovy

 

Výjimky při vstupu do školy mají zejména :

  1. předem ohlášené návštěvy na vedení školy
  2. předem domluvené osobní schůzky se zaměstnancem školy
  3. pracovníci odborných firem (s vymezením prostoru a času)

 

Mgr. Michal Ševcovic, ředitel školy

V Ústí nad Labem dne 18.11.2020