Základní pravidla pro výuku žáků od 1. 11. 2021

Publikováno: 27.10.2021 Autor(ka): Radka Tíkalová

Základní pravidla pro výuku žáků od 1. 11. 2021

Od 1. 11. 2021 je umožněn vstup žákům a zaměstnancům do budovy školy za předem stanovených podmínek.

Účast na prezenční, případně i distanční výuce je povinná a bude probíhat podle platných nařízení a doporučení z MŠMT, KHS, zřizovatele a vedení školy.

Pro bezproblémový průběh vzdělávací aktivity je nutné dodržet tato základní bezpečnostní a hygienická pravidla:

  • Je povolen volný pohyb žáků na chodbách školy o přestávkách po 2. a 3. vyučovací hodině. Ostatní přestávky žáci tráví zásadně ve své třídě, pokud není určeno jinak. Přesun jednotlivých tříd nebo skupin do jiné učebny bude probíhat organizovaně podle pokynů vyučujících.
  • Zahájení a ukončení vyučovací hodiny si stanoví vždy příslušný vyučující v rámci obvyklého časového rozvrhu hodin (vyučovací hodina prezenční výuky je 45 min, vyučovací hodina případné distanční on-line synchronní výuky je 30 min).
  • Distanční výuka je povinná pro všechny žáky při splnění příslušných podmínek (zejména min 50% nepřítomnost žáků v dané třídě z důvodu onemocnění nebo nařízené karantény). Pro distanční výuku bude využíván upravený rozvrh a zejména prostředí Office 365 (MS Teams).
  • Prezenční výuka je povinná pro všechny žáky a probíhá podle stanoveného rozvrhu.
  • Do odvolání jsou zrušeny všechny vícedenní mimoškolní aktivity (např. školy v přírodě). Toto nařízení se nevztahuje na probíhající dlouhodobé projektové aktivity školy a jednodenní akce.
  • Výdej obědů ve školní jídelně bude probíhat ve zvýšeném bezpečnostním režimu. Bezprostředně po konzumaci stravy žáci opustí prostor jídelny.
  • Ve všech prostorách školy bude probíhat pravidelný úklid a intenzivní větrání (pouze za přítomnosti zaměstnance školy). Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat zásady zvýšené osobní hygieny v budově školy (zejména mytí a dezinfekce rukou).
  • Zakrytí úst a nosu je povinné pro všechny zaměstnance i žáky školy po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy (např. chodby, sociální zařízení apod.). Toto opatření platí do odvolání.
  • Pokud žák nebo zaměstnanec školy vykazuje některé ze známých příznaků respiračního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel apod.), nesmí vstoupit do budovy školy. Žákům i zaměstnancům školy může být kdykoliv namátkově změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
  • Žáci, zaměstnanci i zákonní zástupci žáků školy jsou povinni neprodleně oznámit na vedení školy případné uvalení karantény z důvodu výskytu infekčního onemocnění.

V Ústí nad Labem dne 1. 11. 2021
                                                                                                                           Mgr. Michal Ševcovic
​                                                                                                                                    ředitel školy