Výukový program “Bitva u Chlumce 1813” v Muzeu v Ústí nad Labem

Výukový program “Bitva u Chlumce 1813” v Muzeu v Ústí nad Labem

Publikováno: 24.4.2024 Autor(ka): Tereza Herbstová

V měsících březnu a dubnu žáci osmých tříd navštívili Muzeum v Ústí nad Labem. Kromě zhlédnutí expozice Naši Němci měli možnost se zúčastnit výukového programu s názvem “Bitva u Chlumce 1813”. Ten žákům nabídl jedinečnou příležitost prohloubit si znalosti o napoleonských válkách a zároveň se seznámit s regionálními dějinami. 

V první části interaktivního programu si žáci připomněli téma napoleonských válek a zařadili bitvu u Chlumce do širšího historického kontextu. Seznámili se s armádami jednotlivých zemí, vytvořili si scénáře bitvy, pracovali nejen s textovým a obrazovým materiálem, ale i miniaturami vojáků, které umisťovali na mapu. Díky tomu se dozvěděli více o strategiích a vojenské taktice zúčastněných stran. Celá tato aktivita jim pomohla vytvořit realistický obraz průběhu bitvy. 

Po krátké pauze žáci diskutovali o následcích bitvy pro krajinu a obyvatele. Prozkoumali, jak bitva ovlivnila okolní oblasti a jaké památníky jsou věnovány tomuto historickému okamžiku. Zjistili tak, že nedaleko našeho města se nachází řada unikátních pomníků bitvy umístěných v místech bojů, která stojí za naši pozornost. 

Celý program trval 120 minut a byl vhodně propojen s učivem. Jsme rádi, že jsme se mohli stát součástí této zážitkové výuky a věříme, že se podařilo prohloubit znalosti žáků a zároveň si užít zajímavý den v muzeu.