Výstava Naši Němci

Výstava Naši Němci

Publikováno: 24.5.2022 Autor(ka): Barbora Štěpánová

Třídy 9.A a 9.B se 19. dubna 2022 zúčastnily výstavy Naši Němci v Muzeu města Ústí nad Labem, aby se dozvěděly pár informací o tom, jak se dříve žilo na místě, kde se většina z nich narodila. 

Výstava byla komentovaná průvodci, kteří žáky po rychlém přivítání a úvodu zavedli do první místnosti. Zde žáci sledovali krátký film o významných obyvatelích a historických událostech našeho pohraničí. Dvaadvaceti místnostmi žáci putovali po proudu času od středověku až po druhou světovou válku a sledovali vývoj soužití českých a německých obyvatel na jednom území.  

Součástí výstavy byly obrazy krajiny, portréty významných osobností, ale také zvukové a filmové nahrávky zobrazující události mnohem konkrétněji. Žáci si mohli prohlédnout různé knihy, listiny, předměty denní potřeby. Zajímavá byla část výstavy zabývající se Druhou světovou válkou. Mimo jiné zobrazovala cestu českou, německou a židovskou. Žáky zaujaly zejména dokumenty omezující lidská práva židů nebo fotografie znázorňující, kolik židovských obyvatel bylo během války zavražděno. Žáky zajímala i část výstavy věnující se německému odsunu, o jehož okolnostech a důsledcích toho zatím příliš nevěděli. 

Výstava plná interaktivních prvků byla velmi zajímavá. Mimo jiné nám ukázala, jak křehké je soužití více národů na jednom území a jak důležitá je tolerance. 

 

Vilém Vrzala a Eliška Horová, 9.A