Vlak Lemkin

Publikováno: 2.10.2023 Autor(ka): Barbora Štěpánová

V nedávné době žáci třídy 9.B navštívili v rámci hodiny dějepisu putovní multimediální výstavu Vlak Lemkin, která byla tentokrát umístěna na západním nádraží v Ústí nad Labem. Vlak nese jméno po polsko-židovském právníkovi Rafaelu Lemkinovi, který se do dějin zapsal nejen jako autor pojmu "genocida", ale i jako bojovník za lidská práva. Jeho celoživotní úsilí sehrálo klíčovou roli v přijetí Úmluvy o zabránění a trestání genocidy na půdě OSN v roce 1948.   

Ve čtyřech speciálně upravených nákladních vagónech žáci zhlédli video přibližující neobyčejný životní příběh Rafaela Lemkina. Dozvěděli se také o motivech a okolnostech, které ho vedly k zavedení pojmu genocida. Tedy o hromadném vyvražďování Arménů v Osmanské říši za 1. světové války a masivním likvidování Židů nacisty za 2. světové války. Po projekci následovala inspirativní a poučná diskuze, která žákům umožnila lépe porozumět významu a důležitosti lidských práv.