Tech Day 2022

Tech Day 2022

Publikováno: 11.3.2022 Autor(ka): Barbora Štěpánová

Závěr jednoho únorového týdne patřil projektovému dni s názvem Tech Day 2022,
jehož cílem bylo seznámit žáky s moderními technologiemi, které se využívají nejen
ve školním prostředí. V tento den se tedy žáci pátých tříd zapojili do čtyř edukačních
bloků, z nichž každý trval jednu vyučovací hodinu.

V úvodní hodině se všichni seznámili s pojmy virtuální a rozšířená realita,
prostřednictvím praktické ukázky pak měli možnost obě reality porovnat. S 3D brýlemi,
které jsou určené pro virtuální realitu, se přenesli do Peru a s chytrými brýlemi si
prohlédli i kostru člověka či model letadla.

Po krátké pauze projekt pokračoval dalším blokem, který byl z hlediska zapojení žáků
nejzdařilejší. Ve dvojicích žáci pracovali se stavebnicí Lego Education WeDo 2.0.
Podle vlastní fantazie i iPadů se zabývali stavbou a následným naprogramováním
robotů. Všem dětem se úspěšně podařilo robota sestavit a naprogramovat podle svých
představ.

Třetí část tohoto projektu byla v rukou středoškolských nadšenců, kteří si připravili
ukázku modelu naší školy v Minecraftu. Žáci se rozdělili do dvou skupin, kdy jedna
skupina pracovala na Xboxu a ovládala závody aut, zatímco druhá skupina usedla k
Minecraftu. V polovině času se skupiny vyměnily.

Poslední blok se věnoval videomappingu a ozobotům. V přítmí učebny si děti mohly
vyzkoušet techniku promítání objektů, tzv. videomapping.
Hned potom na děti čekali také drobní roboti, ozoboti, kteří na první pohled vypadají
jako miniaturní hračky.

Projektový den se vydařil, přinesl žákům pohled na základy robotiky a jednoduchého
programování, v neposlední řadě jim po náročném covidovém období umožnil prožít
tak trochu jinou školu.