Světový den porozumění autismu

Světový den porozumění autismu

Publikováno: 1.4.2022 Autor(ka): Barbora Štěpánová

V rámci Světového dne porozumění autismu, který připadá na 2. dubna vznikla jako projekt platformy Naděje pro autismus v roce 2014 Osvětová kampaň „Česko svítí modře“, jejímž cílem je informovat veřejnost o problematice poruch autistického spektra a pomáhat lidem s touto poruchou vést kvalitní život.

Protože letos připadá na sobotu, udělali jsme si ve škole Modrý den již v pátek. Naši žáci se rozhodli vyjádřit takto znevýhodněným lidem podporu tím, že přišli oblečeni v modrém – modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže.

Jsme rádi, že se do této dobrovolné akce zapojili téměř všichni žáci a ukázali tak, že mají srdce na správném místě. Děkujeme!

#porozumetautismu2022