ŠKOLNÍ KROUŽKY/DOUČOVÁNÍ 2021/2022

Publikováno: 9.9.2021 Autor(ka): Radka Tíkalová

Vážení zákonní zástupci, 

pro přihlášení do školního kroužku/doučování vyplňte online formulář, který bude přístupný k doplnění v době od 8. 9. 2021 do 17. 9. 2021 do 12:00 hodin.  Na základě online registrace budou žáci zařazeni do školního kroužku/doučování. V případě zvýšeného zájmu o konkrétní školní kroužek/doučování rozhoduje pořadí online registrace, případně osobní rozhodnutí vedoucího příslušného školního kroužku/doučování. 

Školní kroužky/doučování budou zahájeny podle příslušného časového rozpisu v týdnu od 20. 9. 2021. Platby za školní kroužek/doučování budou strženy z ePeněženky žáka na základě skutečných seznamů přihlášených žáků v měsíčních intervalech od 1. 10. 2021 (200,-Kč/měsíc - bez ohledu na počet zvolených školních kroužků/doučování). 

https://forms.office.com/r/cPRyUCNxqm