Ředitelské volno 29. 9. 2023

Publikováno: 21.9.2023 Autor(ka): Radka Tíkalová

ŘEDITELSKÉ VOLNO

29. 9. 2023

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,

oznamuji Vám, v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, své rozhodnutí vyhlásit dne 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Škola bude tento den uzavřena pro žáky i zaměstnance, včetně školní družiny a školní jídelny.

V Ústí nad Labem dne 21. 9. 2023

 

Mgr. Michal Ševcovic

ředitel školy