Objevitelé Krušných hor  5.A

Objevitelé Krušných hor 5.A

Publikováno: 30.5.2023 Autor(ka): Barbora Štěpánová

Nástupem do autobusu se z naší skupiny stali objevitelé Krušných hor. Naší první zastávkou byla přehrada Fláje s unikátní pilířovou (dutou) hrází. Po průzkumu okolí jsme se ubytovali na strategicky výhodném místě v chatě Mikuláška. Odpoledne jsme vystoupali na nejvyšší bod Cínovecké hornatiny vrchol Pramenáč 909 m. Z tohoto vrcholu jsme viděli Krušné hory, České středohoří i naší chatu. Pod vrcholem jsme nalezli kamenná slunce, která vznikla v dávné době vulkanické činnosti. Večer jsme řešili pověst o Marzebille, ochránkyni Krušných hor.  

Druhý den jsme se vydali na Moldavu. Navštívili jsme infocentrum a minimuzeum. Setkali jsme se s dobrovolnými hasiči Moldava, kteří pro nás měli připravený program se zajímavými informacemi a zážitky. Jelikož po cestě zpět jsme potkali mnoho hospodářských zvířat, večer jsme řešili hru na toto téma. Největším oříškem byla ramlice J 

Třetí den měly vedení děti. Ve skupinách musely vyhledat cíl, nalézt cestu a dojít k cíli. Všechny skupiny svého cíle dosáhly a včas se vrátily. Odpoledne jsme hráli mnoho her rozvíjející důvěru a spolupráci mezi žáky, potrápili jsme paměť i řešili matematický hlavolam. Na závěr dne děti kreslily neskutečný výhled na České středohoří.  

Čtvrtý den jsme překonali limity mnohých z nás výstupem na vrchol Bouřňák z Mikulova. Všichni jsme to zvládli a zasloužili si medaili. Nejlepší čas 13:20. V PP Buky na Bouřňáku měli děti za úkol najít a vytvořit zajímavou fotku či video se zajímavým bukem. Zdejší buky jsou díky mrazu, sněhu a větru „pokroucené“. Zajímavostí pro všechny byla průměrná teplota oblasti, která je pouhých 5 °C. Jelikož děti touto dobou znaly již mnohé cestičky v okolí, vydaly se odpoledne na orientační běh s úkoly po okolí chaty. Děti měly najít a správně přiřadit názvy zástupců fauny a flóry v Cínoveckém rašeliništi. Večer v ŠvP jsme zakončili diskotékou, kde se všichni vyřádili, a nohy po náročném týdnu nebolely.  

Ráno jsme rozdali odměny a vydali se směr domů „po svých“ přes Cínovecké rašeliniště, Cínovec, Sedmihůrskou vyhlídku až na Komáří Vížku, kde čekali rodiče.  

Všechny děti si zaslouží velikou pochvalu za neskutečné výkony, práci s mapou (praktické využití mobilu), nadšení a spolupráci. Prozkoumali jsme opravdu velké území.  

PS: pochvala patří i obsluze chaty Mikuláška za jejich péči o nás spolu s výbornou stravou např. palačinkami se šlehačkou aj mňamky.