Nový školní rok 2021-2022

Publikováno: 31.8.2021 Autor(ka): Radka Tíkalová

základní informace k zahájení školy

Organizace 1.týdne v září

  1.třídy ostatní třídy
středa 1.9.2021 8:05 - 9:00 7:40 - 8:45 (testy)
čtvrtek 2.9.2021 8:00 - 9:40 (testy) I.stupeň - 7:40 - 12:00
    II.stupeň - 7:40 - 13:00
pátek 3.9.2021 8:00 - 10:40 I.stupeň - 7:40 - 12:00
    II.stupeň - 7:40 - 13:00
od 6.9.2021 8:00 - 11:45 (testy) I.stupeň - 7:40 - 12:00 (testy)
    II.stupeň - 7:40 (testy) - podle rozvrhu

Od 7.9.2021 všichni dle rozvrhu hodin + škola uzavřena pro veřejnost (viz Školní řád)

Školní družina je od 1.9. 2021 v plném provozu od 6:00 - 17:00h.

 

Základní pravidla pro výuku žáků od 1.9.2021

Od 1. 9. 2021 je umožněn vstup žákům do budovy školy za předem stanovených podmínek.

Účast na prezenční, případně i distanční výuce je povinná a bude probíhat podle platných nařízení a doporučení z MŠMT, KHS, zřizovatele a vedení školy.

Pro bezproblémový průběh vzdělávací aktivity je nutné dodržet tato základní bezpečnostní a hygienická pravidla:

1) Všichni žáci a zaměstnanci školy podstoupí ve dnech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 antigenní test (žáci 1. ročníku ve dnech 2. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021) za dodržení předepsaných pravidel. Výjimky jsou možné podle aktuálně platných nařízení.

2) Není povolen volný pohyb žáků na chodbách školy o přestávkách. Žáci tráví přestávku zásadně ve své třídě, pokud není určeno jinak. Přesun jednotlivých tříd nebo skupin do jiné učebny bude probíhat organizovaně podle pokynů vyučujících.

3) Zahájení a ukončení vyučovací hodiny si stanoví vždy příslušný vyučující v rámci obvyklého časového rozvrhu hodin (vyučovací hodina prezenční výuky je 45 min, vyučovací hodina případné distanční on-line synchronní výuky je 30 min).

4) Distanční výuka je povinná pro všechny žáky, při splnění příslušných podmínek (zejména min 50% nepřítomnost žáků v dané třídě z důvodu onemocnění nebo nařízené karantény). Pro distanční výuku bude využíván upravený rozvrh a zejména prostředí Office 365 (MS Teams).

5) Prezenční výuka je povinná pro všechny žáky a probíhá podle stanoveného rozvrhu. Po zahájení prezenční výuky se budeme věnovat zejména opakování a prohloubení znalostí z minulého období. Postupně začneme probírat i nové učivo.

6) Do odvolání jsou zrušeny všechny mimoškolní aktivity (výlety, školy v přírodě apod.). Toto nařízení se nevztahuje na probíhající dlouhodobé projektové aktivity školy.

7) Výdej obědů ve školní jídelně bude probíhat ve zvýšeném bezpečnostním režimu.

8) Ve všech prostorách školy bude probíhat pravidelný úklid a intenzivní větrání (pouze za přítomnosti zaměstnance školy). Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat zásady zvýšené osobní hygieny v budově školy (zejména mytí a dezinfekce rukou).

9) Zakrytí úst a nosu je povinné pro všechny zaměstnance i žáky školy po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy (např. chodby, sociální zařízení apod.). Toto pravidlo platí do odvolání.

10) Pokud žák nebo zaměstnanec školy vykazuje některé ze známých příznaků respiračního onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel apod.) nesmí vstoupit do budovy školy. Žákům i zaměstnancům školy může být kdykoliv namátkově změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

11) Žáci, zaměstnanci i zákonní zástupci žáků školy jsou povinni neprodleně oznámit na vedení školy případné uvalení karantény z důvodu výskytu infekčního onemocnění.