Informace k uzavření tříd z důvodu karantény

Publikováno: 8.11.2021 Autor(ka): Radka Tíkalová

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v naší škole (momentálně uzavřena 7.A z důvodu karantény), Vás upozorňuji na ohlašovací povinnost školy při kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19 ve školním prostředí. Vedení školy předává na KHS vždy kompletní seznamy dané třídy nebo skupiny žáků a zaměstnanců k dalšímu rozhodnutí ze strany KHS.

Prozatím platí pravidlo, že na PCR testy nejdou pouze osoby s ukončeným očkováním a osoby, které prodělaly onemocnění ve lhůtě kratší jak 180 dní. Ponechávám na Vašem uvážení, zda poskytnete třídním učitelům výše uvedené informace o zdravotním stavu Vašeho dítěte, abychom zbytečně neposílali na KHS seznamy žáků, kterých se nebude týkat další opatření (PCR test - ne dříve jak 5 dní od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že budete uplatňovat u svého zaměstnavatele nárok na ošetřovné, škola vystaví na požádání – Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení – s příslušným číslem jednacím ze strany KHS.

Zahájení distanční výuky záleží vždy na personálních možnostech školy, ale zpravidla bude probíhat podle upraveného rozvrhu a nejpozději druhý pracovní den po stanovení karantény v dané třídě nebo skupině dětí.

Obědy se automaticky odhlašují vždy na stanovené dny karantény, které jsou uvedeny v rozhodnutí KHS pro celou třídu nebo skupinu.  

 

S přáním pevného zdraví

Michal Ševcovic

ředitel školy