Informace k provozu školy od 17. 5. 2021 a 24. 5. 2021

Publikováno: 12.5.2021 Autor(ka): Radka Tíkalová

Organizace výuky od 17. 5. 2021 do 24. 5. 2021 

První stupeň (1. - 5. roč.)  

- prezenční výuka ve škole 

- vstup do školy hlavním vchodem od 7:40 hod.

Druhý stupeň (6. - 9. roč.) - střídání prezenční a distanční výuky

1) 20. týden od 17. 5. 2021 prezenční výuka ve škole - 6. a 9. ročník (vstup do školy od 7:40) 

2) 20. týden od 17. 5. 2021 distanční výuka - 7. a 8. ročník 

Školní družina – v normálním provozu (6:00 - 17:00)
- příchod do ŠD v době od 6:00 - 7:15 (pouze zadní vchod od běžecké dráhy)
- odchod z družiny v určeném čase 13:30 (pouze hlavní vchod), od 15:00 (zadní vchod od běžecké dráhy)
Školní jídelna – v normálním provozu (ověřit si přihlášení nebo odhlášení oběda)
- výdej oběda pro žáky na prezenční výuce v době od 11:45 do 14:00
- výdej oběda pro žáky na distanční výuce v době od 13:00 do 13:30 (pouze do jídlonosiče) 

Od 24. 5. 2021 je škola v "normálním" provozu (prezenční výuka pro všechny žáky a ročníky).