Informace k provozu škola a školských zařízení ke dni 3. 5. 2021

Publikováno: 30.4.2021 Autor(ka): Radka Tíkalová

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v níže přiloženém souboru najdete podrobné informace k provozu školy vč. změny frekvence testování žáků a zaměstnanců školy.

Upozorňujeme, že škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků. Zákonný zástupce může doložit tuto skutečnost čestným prohlášením - viz podrobné informace.