Beseda s porodní asistentkou z FZS UJEP

Beseda s porodní asistentkou z FZS UJEP

Publikováno: 10.4.2024 Autor(ka): Tereza Herbstová

V pondělí 8. dubna se v aule budovy Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) konala zajímavá a poučná beseda zaměřená na reprodukční zdraví, která byla určena pro dívky 6. až 9. ročníku. Tématem setkání bylo reprodukční zdraví, menstruace, prevence a plánované rodičovství.

Hlavní hvězdou besedy byla porodní asistentka Mgr. Eva Puhlová Ph.D. z Fakulty zdravotnických studií UJEP, která se s nadšením podělila o své znalosti a zkušenosti v oblasti reprodukčního zdraví. Dívky měly možnost klást otázky, a to na jakékoli téma, které je zajímalo. Důležitým prvkem setkání byla interaktivita a otevřenost v diskusi.

Každá účastnice obdržela menstruační kalendář, který jí pomůže lépe porozumět svému menstruačnímu cyklu a získat kontrolu nad svým reprodukčním zdravím. Tento drobný, ale užitečný dar, může dívkám poskytnout významnou oporu v období puberty.

Celá beseda probíhala v uvolněném a bezpečném prostředí, které dívkám umožnilo cítit se svobodně a otevřeně diskutovat o otázkách, které by jindy mohly být považovány za tabu. Byla to skvělá příležitost nejen k získání nových informací, ale také k posílení sebedůvěry a sebevědomí v této důležité oblasti života.

Takové akce jsou neocenitelným příspěvkem k edukaci mladých dívek o reprodukčním zdraví a o plánování rodiny. Jsou klíčovým krokem k tomu, aby se mladé ženy cítily informované, sebevědomé a připravené čelit výzvám, které s sebou přináší dospívání a ženskost. Doufejme, že podobné besedy budou i nadále součástí vzdělávacího programu škol a že budou inspirovat další generace mladých žen k péči o jejich zdraví a pohodu.

Děkujeme Evě a FZS UJEP za besedu a poskytnutí příjemného prostředí.