9.C na exkurzích

9.C na exkurzích

Publikováno: 25.5.2023 Autor(ka): Barbora Štěpánová

Třída 9.C si tento týden zpříjemnila hned dvěma exkurzemi. 

V pondělí 22.5.2023 jsme vyrazili do tajemstvím opředeného Terezína. Teplé počasí žákům trochu znepříjemňovalo přesuny mezi Terezínem a Bohušovicemi nad Ohří, ale nikdo se tím nenechal odradit. Prohlídka Terezína začala v Magdeburských kasárnách a pokračovala v Muzeu ghetta. Poslední, nedílnou součástí byla průvodcem vedená prohlídka Malé pevnosti. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací, které využili i v pracovních listech, které v průběhu exkurze vyplňovali a na konci odevzdali. 

Další exkurze, která se konala ve středu 24.5.2023, třídu 9.C zavedla do hlavního města Prahy. Toto město nabízí spoustu míst, kam se vydat. My jsme si vybrali mnohdy opomíjený Národní památník na Vítkově. Jedná se o jednu z dominant hlavního města, která je situovaná těsně nad strmými svahy vrchu Žižkova. Žáci zde mohli vidět expozici s názvem „Křižovatky české a československé státnosti“, která zachycuje významné zlomy v našich dějinách 20. století. Navštívili i zbylé prostory Památníku, jako je vyhlídka na střeše Památníku, Kolumbárium, Síň Rudé armády nebo podzemí Památníku, kde je do kulis Gottwaldova mauzolea včleněna expozice Laboratoř moci. V průběhu prohlídky žáci vyplňovali pracovní listy. Ze správných odpovědí získali kód, kterým otevřeli poklad. Z památníku naše kroky vedly dál, až na Národní kulturní památku Vyšehrad. Zde si žáci prohlédli zejména hřbitov u baziliky sv. Petra a Pavla. Zde se žáci pohybovali za pomoci mapky, která jim představila významné osobnosti české literatury, které zde mohou najít. Dále si žáci ve volném čase prošli také přilehlé parky. 

Obě exkurze se moc povedly. Mají velmi kladné ohlasy nejen u všech žáků 9.C, ale také u zúčastněných učitelek.