4.B - Zubr Emil v pravěku, muzeum

4.B - Zubr Emil v pravěku, muzeum

Publikováno: 2.3.2022 Autor(ka): Barbora Štěpánová

Ve středu 2. března 2022 se 4. Bzúčastnila výukového programu vústeckém muzeusnázvem Zubr Emil vpravěku. Děti se nejprve dozvěděly něco o pravěku a jednotlivých obdobích. Povídali jsme si o lidech a jejich obydlích, jak si obstarávali potravu, jak lovili a co sbírali, jaké měli zbraně a nástroje, prostě jak žili a spolupracovali, že to byli chytří a vnímaví lidé, kteří ctili přírodu. Také jsme se dozvěděli o pravěkých zvířatech, že na území našeho města žili mamuti a jeden kel se dokonce nalezl na místě dnešního jezera Milada.

Zajímavé bylo povídání o rituálech, které pravěcí lidé dělali před a po lovu. Takový rituál si děti ve skupinkách připravily a na konci programu jsme si všechny předvedli. Také bylo zajímavé a pro někoho i legrační modelování Venuše zkeramické hmoty.

Na závěr si měl každý možnost vyzkoušet střelbu zluku na terč. Zmnohých by byli výborní lovci. Tento program doporučujeme všem.