Projektový den ICT - VII.B na UJEPU

Projektový den ICT - VII.B na UJEPU

Publikováno: 15.12.2021 Autor(ka): Jakub Ševcovic
  • 8:25 sraz na UJEP
  • 8:30 až 10:30 LEGO na PřF
  • 10:30 až 12:30 představení univerzity, virtuální realita, úvod, možnosti a praktická tvorba
  • 12:30 - 13:00 exkurze univerzitní knihovny

Na pozvání prorektora pro vědu doc. Ing. Martina Nováka, Ph.Dr. mohla skupina VII.B v rámci výuky informatiky a anglického jazyka vedená panem učitelem Jakubem Ševcovicem v úterý 15.12. 2021 na PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ Univerzity Jana Evangelisty Purkyně prožít  projektový den. Do 7. patra jsme si místo zmeškaného tělocviku vyběhli a v 8:30 začali stavěním a programováním Lega WeDo.  Jednodušší úkoly  byly zakončeny náročnějším programováním a stavbou originálně vyzdobených závodních formulí. Úkolem konstruktérských týmů bylo tedy naprogramovat formule na co nejvyšší a nejpomalejší rychlost podle druhu závodu. 

Po dvou hodinách a svačině v relaxační zóně pro studenty PřF a následném stolním fotbálku jsme se přesunuli na rektorát školy. Zde nám byla představeno všech 8 kateder univerzity a také několik akcí pořádaných k 30-ti letům výročí založení vysoké školy. Druhý vzdělávací blok byl věnován virtuální prohlídce školy, při které jsme měli možnost si vyzkoušet, jak se taková virtuální prohlídka vytváří. Došlo i na soutěže a předem jsme si domluvili s Ing. Ondřejem Kounovským (vedoucí Oddělení marketingu a propagace) další spolupráci do budoucna. Moc děkujeme ústecké univerzitě za projektový den v krásném kampusu, který jsme zakončili prohlídkou Vědecké knihovny Univerzity J. E. Purkyně.    

Mgr. Jakub Ševcovic, MA

Dnešní den byl opravdu zajímavý, protože jsem jeli na UJEP. Nejdříve jsme běželi na autobus, protože jsme nestíhali, ale zase jsme běh měli místo tělocviku. Když jsme dorazili na místo, šli jsme do velké budovy fakulty informatiky a matematiky. Tam jsme stavěli Lego Education WeDo. Moc mě to bavilo. Po stavění Lega jsme měli závody s formulemi. Samozřejmě ta moje byla vždy poslední, ale nevadí, třeba příště. Opustili jsme hraní a šli na virtuální realitu. 3D snímky celé budovy mě zaujaly a vyzkoušeli jsme si i jejich tvorbu. Nakonec jsme se podívali do knihovny. Tento výlet hodnotíme 10/10, moc se mi líbil. 

Viktorie Hykyšová, VII.B