Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
čtvrtek, 06 srpen 2020
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

Školní kroužky

Nabídka školních kroužků organizovaných školou na rok 2019-2020 (I.pololetí)

  Název kroužku     pro               vedoucí kroužku     počet h./týdně    učebna    den v týdnu    čas konání
  1  NJ pro začátečníky 1.st. (max. 10 dětí) Ševcovicová 1 1.D pondělí 13:10-13:55
  2 Stolní tenis 1.st. (max. 10 dětí)  Šumpíková  1 hala úterý 13:00-13:45
  3 Dramatický kroužek   od 3. ročníku Hellerová, Čepeláková    2 5.C úterý 13:15-14:45
  4 Plavání nedružinové děti  Petýrková, Kindlová 2 bazén   úterý 13:45-15:15
  5 Stolní tenis 2.st. (max. 10 dětí) Šumpíková 1 hala úterý 13:45-14:30
  6 Základy háčkování a pletení    6.-7.r. Gruberová 2 7.C úterý 14:00-15:30
  7  Čtenářský kroužek Novotná 1 5.B úterý 13:05-13:50
  8 Volejbal   Dytrtová 2 TV úterý 15:30-17:00
  9 Anglický jazyk - pokročilí 8.-9.r. (max. 12 dětí) Pyšná 1 7.C středa 14:00-14:45
10 Polyglot AJ, FJ, IT (iPAD) Ježek 1 7.B středa 14:00-14:45
11 Cvičení ČJ  9.AB Šindler 1 9.B středa 14:00-14:45
12 Kruháč 2.st. dívky (max. 14)    Dytrtová 1 TV středa 14:00-14:45
13 Školní časopis 2.st.  Lukaščík 1 PCII středa 14:00-14:45
14 Cvičení M 9.C Hozáková 1 9C středa 14:00-14:45
15 Cvičení ČJ 9.C Šindler 1 9.C čtvrtek 14:00-14:45
16 Cvičení M 9.AB Hozáková 1 9.B čtvrtek 14:00-14:45
17 Volejbal   Dytrtová 2 TV pátek 16:00-17:30

 

Poplatek za kroužky : 

 • poplatek činí 1 000,-- Kč / pololetí (za libovolný počet kroužků)

Ostatní informace: 

 • Seznam kroužků může být v průběhu I.pololetí aktualizován
 • kroužky budou zahájeny 9.9.2019 (plavání 16.9.2019)
 • kroužek bude probíhat vždy v uvedeném termínu a čase - jiný termín si může domluvit vedoucí kroužku s žáky za podmínky, že s dostatečným předstihem a prokazatelným způsobem seznámí se změnou i zákonné zástupce žáků
 • vedoucí kroužku si dohodne jasná pravidla o průběhu kroužku (místo, uschování věcí, apod.)
 • vedoucí kroužku je povinen informovat žáky (zákonné zástupce) o případném odpadnutí kroužku
 • další podrobnější informace vždy podá vedoucí příslušného kroužku
 • v případě nejasností je možné se obrátit přímo na statutárního zástupce ředitele (Mgr. Petr Heide)

 

V Ústí nad Labem, dne 4.9.2019