Facebook
Gmail
Comenius
English web
Erasmus+
pondělí, 16 září 2019
 • default style
 • blue style
 • green style
 • red style
 • orange style
Vytisknout

Dokumenty ke stažení

Novinka-nadpis

Veškeré dokumenty můžete vyplnit nově přímo v počítači

(Nejprve si ho stáhněte, při vyplňování v okně prohlížeče nemusí sedět řádky)

 

   
A. Školní dokumenty
     
  1.   Žádost o přijetí žáka do základní školy
  2.   Souhlas s plněním školní docházky
  3.   Odklad školní docházky  (dítě ještě není žákem školy)
  4.   Dodatečný odklad  (dítě již navštěvuje 1. ročník)
5.   Krátkodobé písemné omlouvání žáka školy
  6.   Uvolnění na dobu delší než dva dny
   
  7.   Žádost o uvolnění z tělesné výchovy
  8.   Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na vzdělávacích činnostech školy  
  9.   Prohlášení rodičů - plavání
     
10.   Žádost o prominutí příspěvku na školní poplatky
11.   Přihláška do kroužku
12.   Přihláška na doučování
13.   Prohlášení o bezinfekčnosti

 

B. Likvidace pojistných událostí

    1.    Čestné Prohlášení
    2.  Nárok.dopis - odcizení věcí
    3.  Nárok. dopis - úraz
    4.  Nárok. dopis - odciz. věci, ubytovací zařízení
    5.   Záznam úrazu
    6.  Oznámení události z odpovědnosti - Pojištěný
    7. Hodnocení bolestného - Česká pojišťovna
    8.  Hodnocení ztížení společenského uplatnění - Česká pojišťovna

 

C. Dokumenty školy

 1. Školní řád
 2. Přestupkový řád
 3. Plán školy ICT
 4. Preventivní program školy
 5. Výroční zpráva školy (rozbor hospodaření, úspěchy žáků, hodnocení prevent. programu)
 6. ŠVP Stříbrnická
 7. ŠVP - školní družina
 8. Dlouhodobé koncepční záměry školy

D. Výchovné poradenství

 1. Přijímací řízení na SŠ
 2. Specifické vzdělávací potřeby
 3. Žádost o vypracování IVP
 4. Generální souhlas rodičů s činností psychologa a spec. pedagoga na ZŠ Stříbrnická

 

E. Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb .

     1.    Zřizovací listina 
     2.    Emailové pracovní adresy zaměstnanců - vedení - 1.stupeň - 2.stupeň - družina
     3.    Kontaktní informace
     4.    Organizační schéma
     5.  Postup při poskytovnání informací
     6.  Sazebník úhrad
     7.  Úřední hodiny sekretariátu školy
     8.  Vzor žádosti o Poskytnutí informace
     9.   Vzor odvolání
   10.   Základní dokumenty školy ( ŠVP pro zákl. vzdělávání ZŠ Stříbrnická, Školní řád, Výroční zpráva školy )
11.  Metodický pokyn k prevenci a k šikaně

 

F. Ostatní

 1. Informace k výskytu dětské vši v dětských kolektivech - Veš dětská (zavšivení)
 2. Dodatek ke směrnici o Poskytování úplaty v zájmových útvarech
 3. Dodatek ke směrnici o poskytování úplaty ve školní družině
 4. Návrh rozpočtu p.o. na rok 2019
 5. Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na roky 2020-2021
 6. Očekávané plnění rozpočtu p.o. v roce 2018

 G. GDPR

 1. Informační memorandum ZŠ Stříbrnická

 

Další dokumenty ke stažení (vztahující se k družině Nebo jídelně) najdete v příslušné sekcí v nabídce.