Vytisknout

10.den

Terezín – Litoměřice – Mělník : všude se najde něco skvělého

Mělník (28.dubna) - Probouzíme se v hotelu a oknem vidíme, jak se naše rodné město probouzí. Po dobré snídani Ústí nad Labem ale opouštíme. Cestou se kocháme malebnou krajinou Porty Bohemiky, na jejíž krásu jsme patřičně hrdi. Naše první zastávka dne patří městu, jemuž minulost nenadělila zrovna optimistickou tvář.

Ve městě Terezín vystupujeme s respektem. Po chvíli se nás ujímá průvodkyně, která všechny o dění v tomto městě v letech minulých, podrobně informuje. Procházíme městem a na konec usedáme v podkrovním divadélku, kam přichází vzácný host, který nám dokáže, že vše, co jsme o tomto táboře slyšeli, byla skutečně pravda.

Setkáváme se totiž s paní F. Liedlovou. Tato starší a čiperná dáma s odvahou vypráví o svém dětství v koncentračním táboře, které je s válečnými časy úzce spjato. Dozvídáme se, jak se tenkrát v podobných zařízeních žilo, vciťujeme se do popisovaných událostí a prožitků paní Liedlové, které si ovšem asi neumíme tak dobře představit. I tak se nemůžeme odpoutat od vyprávění ze života, který neměl zrovna romantický scénář. Pokládáme spousty dotazů a jen těžko se od pravdivých slov odpoutáváme. Tento zážitek odměňujeme potleskem, který nezná konce… A při odjezdu do malebných Litoměřic nám běží hlavou, že ačkoli máme někdy pocit, jak se můžeme mít lépe, máme se až moc dobře.

V Litoměřicích testujeme kvalitu zmrzliny a užíváme si slunečného pohledu na město, co svou malebnou tváří připomíná spíše pohádkové divadelní kulisy. Cestou k lodi nás - milé námořnice, potěšila gentlemanská část posádky květinami. O to radostněji vstupujeme na palubu, oddáváme se paprskům slunce a užíváme si neopakovatelných krás krajiny a míříme k městu, kde se naše labská cesta promění na vltavskou. Současně posloucháme pohádku „O bílém jelenovi“ a společně s ilustrátorkou M. Müllerovou se snažíme pomocí štětce a čtvrtky vyobrazit jakoukoli scénu tohoto příběhu. Nejúspěšnější malíř si odnáší krásnou ilustrovanou knihu právě oné autorky.

Večer v Mělníce korunujeme ojedinělou módní přehlídkou originálních rozměrů. Gentlemani se ocitají v rolích dam a naopak. Poté se v párech vydáváme na hotelové molo a usilujeme o ocenění našich proměn. Odborná porota našich učitelů se úžasně baví, vítězům se dostává královské odměny.  I přišel konec přehlídky a my „mírně“ unaveni uleháme do svých hotelových postelí s tím, že zítra nás čeká další nový den plný dobrodružství.